Ehdot

Toimitusehdot

1. Yleiset ehdot
Verkkokauppa on Overpower Oy:n (Y-tunnus 3020674-7) ylläpitämä. Näitä ehtoja sovelletaan Overpower Oy:n ja kuluttaja-asiakkaiden välisissä kauppasuhteissa. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 1:4 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä, jotka hankkivat tuotteita pääasiassa muuhun käyttöön kuin elinkeinotoimintaansa varten. Overpower Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta. Overpower Oy ei vastaa vahingoista tai sopimusrikkomuksista, jotka aiheutuvat force majeure -esteistä. Force majeure -esteinä pidetään ennalta-arvaamattomia seikkoja tai olosuhteita, joihin Overpower Oy ei ole toiminnallaan voinut vaikuttaa ja jotka eivät ole kohtuudella ratkaistavissa, kuten valtiovallan rajoitustoimet, lakot ja yleisen liikenteen katkeaminen. Overpower Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ensi tilassa tällaisista esteistä.

2. Asiakas
Overpower Oy myy palveluita kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Kuluttaja-asiakkaan velvollisuutena on tilausta tehdessään luovuttaa sellaiset yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen tilauksen ja tilausasiakirjojen toimittamista varten. Toimitusaika-arviot annetaan varastotilanteen perusteella. Toimitusaika-arviot ovat ainoastaan arvioita, eivätkä ne sido Overpower Oy:tä. Overpower Oy ei ole vastuussa ennalta-arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä, mutta on velvollinen ilmoittamaan näistä asiakkaalle ensi tilassa.

3. Tietosuoja
Asiakkaiden tiedot tallennetaan Overpower Oy ylläpitämään asiakasrekisteriin, jonka tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa: https://overpower.gg/privacy-policy-cookie-restriction-mode . Overpower Oy ei luovuta osoitetietoja suoramarkkinointia varten kolmansille osapuolille. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä Overpower Oy:n asiakaspalveluun. Asiakas voi valita, kerätäänkö tiedot vain tuotteen toimitusta varten, vai myös markkinointia ja myöhempien tilausten tekemistä rekisteröitymällä varten.

4. Hinnat, takuu ja tuotteet
Verkkokaupan hinnat on ilmoitettu euroissa (€) ja ne sisältävät kulutusmaan mukaisen arvonlisäveron eli sen maan arvonlisäveron, johon tuote toimitetaan. Tuotehintoja ja toimitus- ja asennushintoja päivitetään säännöllisin väliajoin verkkokaupassamme. Varaamme oikeuden myös teknisistä ja inhimillisistä virheistä johtuvien hintojen korjauksiin ja tarkistuksiin. Kunkin tuotteen toimituskulut ovat nähtävissä ennen tilauksen tekemistä. Jos tuotteella on muusta tuoteryhmästä poikkeavat toimituskulut tai -tavat, lopulliset toimituskulut määräytyvät ostoskorissa.

Varaamme oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tuotetiedoissa on ollut hintavirhe, tai jos tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole enää saatavilla. Varaamme oikeuden olla toimittamatta tuotteita jälleenmyyjille ilman erillistä jälleenmyyntisopimusta.

Ostaja tiedostaa, että tuotteet toimitetaan osissa ja ostaja joutuu kokoamaan tuotteet itse. Tuotteen vikatilanteissa korvausehdot ovat seuraavat:
Kosmeettinen vika: Hinnanalennus tai osanvaihto
Toiminnallinen vika: Hinnanalennus tai osanvaihto
Ei vastaa tuotekuvausta: Tuotteen vaihto tai palautus

Osanvaihdolla tarkoitetaan, että Overpower Oy toimittaa omalla kustannuksellaan uuden osan asiakkaalle. Tuotteen palautuksessa tuote palautetaan Overpower Oy:n kustannuksella. Hinnanalennuksen määrä on tapauskohtainen ja riippuu vian merkittävyydestä. Nämä ehdot eivät rajoita asiakkaan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia. Asiakkaalla on oltava tilausnumero tuotteen palauttamista, osanvaihtoa tai hinnanalennusta varten.

5. Palautusoikeus
Koska kyseessä on etämyynti, asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6:12 §:n mukainen peruuttamisoikeus tuotteelle. Peruuttamisoikeuden käyttämisestä on ilmoitettava 14 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Asiakkaan on palautettava tuote omalla kustannuksellaan 14 vuorokauden kuluessa peruutusilmoituksen tekemisestä. Overpower Oy palauttaa asiakkaalta saadun maksun viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saamisesta tai siitä kun asiakas osoittaa postittaneensa tuotteen Overpower Oy:lle riippuen siitä, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

Palautuksista tulee aina ensin tehdä palautusilmoitus. Asiakkaalla on oltava tuotteen tilausnumero tallella palautusta varten.
Postitse palautettavasta tuotteesta tulee pyytää kuljetuspalvelun tarjoajalta kuitti ja seurantatunnus, jotka tulee säilyttää. Mikäli palautettu tuote katoaa matkalla, eikä kuittia ole, on vastuu lähettäjällä. Kuitti todistaa kuljetuspalvelun tarjoajan vastaanottaneen pakkauksen kuljetettavaksi, jolloin vastuu siirtyy kuljetuspalvelun tarjoajalle.
Palautusoikeus ei koske rikottua ja/tai vaurioitunutta tuotetta, jos tuote on rikkoutunut tai vaurioitunut asiakkaan käytössä. Palautettavien tuotteiden tulee olla samassa kunnossa kuin ostohetkellä.

6. Takuuehdot
Overpower Oy tarjoaa kahden vuoden takuun Overpower Oy:n valmistamille osille tuotteesta. Osassa tuotteissa on muiden valmistajien osia, joiden takuuaika voi olla pidempi tai lyhyempi. Näiden osalta Overpower Oy noudattaa muiden valmistajien takuuaikoja. Nämä on ilmoitettu tuoteselosteessa.

7. Toimitustavat
Tavarat lähetetään SHIPIT Oy -kuljetusliikkeen välityksellä tai muuta myyjän tarjoamaa tai valitsemaa kuljetustapaa käyttäen. Tavaroiden toimitushinta ilmoitetaan erikseen. Overpower Oy vastaa tuotteen kunnosta siihen asti, kunnes ostaja kuittaa tuotteen vastaanotetuksi. Tuotteen vastaanottajan tulee tarkastaa tavaran kunto ja tilatun tavaran määrä vastaanotettaessa sitä. Vastaanottajan tulee kirjata mahdolliset varaumat tuotteiden kunnosta tai määrästä tavaraa vastaanotettaessa rahtikirjaan. Ostaja vastaa tuonnin kustannuksista, kuten tulleista tai muista veroista omassa valtiossaan.

8. Maksuehdot
Maksupalvelun tarjoaa Verifone Finland Oy (0943819-9). Verifone Finland Oy on Finanssivalvonnan toimiluvan saanut maksulaitos. Maksutapahtumat toteutetaan Verifone Finland Oy:n suojatussa tietoturvallisessa maksuympäristössä. Pankkimaksujen vastaanottajana tiliotteella vastaanottajana näkyy Verifone Finland Oy, joka välittää maksut kauppiaalle. Maksupalvelun tarjoajan yhteystiedot ovat seuraavat:
Verifone Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa
Asiakaspalvelu kuluttajille, puh. 020 753 5192, kuluttaja@verifone.fi www.verifone.fi

9. Riita-asiat
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)