Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tulemalla asiakkaaksemme hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn seuraavilla tavoilla ja samalla vahvistat saaneesi tietoosi seuraavat tiedot.

Henkilötietojen käytön oikeusperuste:

Rekisteröity on antanut suostumuksensa käyttää niitä tietoja, joita hän luovuttaa yritykselle, siinä määrin kuin se on tarpeellista yrityksen palveluiden käyttämiseksi ja/tai tavaroiden hankkimiseksi.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Overpower Oy (Y-tunnus: 3020674-7)

Jämytie 1, 96910 Rovaniemi

shop@overpower.gg

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Olli Pahkala
olli@overpower.gg
+358 44 335 2553

Kerättävät tiedot

Asiakkaasta voidaan kerätä seuraavat tiedot:

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostohistoria
  • Toimitustiedot
  • Annettu palaute ja lähetetyt viestit
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Asiakkaan kilpailuportaalin käyttöä varten antamat tiedot:
  • Tiedot asiakkaan laitteistosta ja sen lisälaitteista, joilla kilpailuportaalissa pelataan
  • Asiakkaan luoma nimimerkki
  • Asiakkaalle luotu peli id-numerosarja
  • Asiakkaan pelihistoria sivustolla

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään, jotta rekisteröity voi käyttää yrityksen palveluita ja hankkia yrityksen tuotteita.

Henkilötietoja kerätään

 • Asiakkuuden luomiseen ja ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Overpower Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Markkinointiin
 • Asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun kehittämiseen
 • Henkilöön kohdistuvaa profilointia tai automaattisia päätöksiä ei tehdä

Tietojen suojaaminen ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Tietosi näkevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin käsittelyn tarkoituksen toteuttaminen kuuluu.

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Overpower Oy:n järjestelmistä. Tietojen poisto ja anonymisointi ovat peruuttamattomia toimenpiteitä, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Tietojen käsittelyn kieltäminen voi estää palvelun toimittamisen.

Voit pyytää Overpower Oy:lle tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä Overpower Oy:n tietosuojavastaavaan.